Rentgenodiagnostyka

Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej

Co powinieneś wiedzieć?

Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii i chirurgii szczękowej

Współczesna stomatologia w zdecydowanym stopniu opiera diagnostykę o zdjęcia rentgenowskie.
Ze względu na rodzaj tkanek – tkanki twarde, tj. kość i zęby – badanie to przynosi znakomite wyniki diagnostyczne.

Dwa główne typy badań to:

  • Zdjęcie punktowe – ma zastosowanie w diagnostyce pojedynczych zębów, a  swoim zasięgiem może obejmować kilka zębów (najczęściej 3), ich korony, korzenie i kość zębodołu która je otacza.
  • Zdjęcie pantomograficzne – najczęściej wykonywane badanie RTG, które daje poglądowy obraz. Widoczne na nim są wszystkie zęby, zatoki szczękowe, stawy skroniowe oraz kości szczęki i żuchwy.

W stomatologi stosuje się technikę radiowizjografii. Pozwala ona zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90% oraz daje efekt w postaci obrazu cyfrowego.

Badania RTG można wykonywać tylko w przypadku bezwzględnej konieczności u kobiet w ciąży, jak również u kobiet w drugiej części cyklu miesięcznego, jeśli istnieje podejrzenie zajścia w ciążę, oraz ostrożnie, z wykorzystaniem zmniejszonej dawki promieniowania u dzieci. Badań nie należy wykonywać zbyt często, warto więc poinformować swojego lekarza, jeśli w ostatnim czasie mieli Państwo wykonywane badanie RTG.

.

Cennik zabiegów

  • Radiowizjografia (RTG)
    50 zł
  • Zdjęcie pantomograficzne
    100 zł